Обучающимся

        Падлетак - асоба, якая прэтэндуе на роўныя з дарослымі адносіны і правы. Найбольшым выхаваўчым уплывам валодаюць дыялагічныя зносіны, дзе існуе роўнасць пазіцыі дарослага і падлетка. Уступайце ў зносіны, улічваючы інтарэсы падлетка, дзеля яго інтарэсаў і дзеля яго. Прадмет размовы павінен быць канкрэтным, якія закранаюць сутнасць справы, напрыклад, выкананне самастойнай працы, аналіз правільнасці мэты і г.д. Нельга кранаць яго асобу - узнікае кругавая абарона. Абарона свайго гонару, свайго «Я».  Вам не падабаюцца яго дзеяння, але не ён сам як асоба. Больш выяўляйце свае пачуцці. Важна, каб падлетак не толькі вас разумеў, але і прыняў. Разумеючы, прымаючы і ажыццяўляючы ідэю, падлетак становіцца вашым паплечнікам. Прымаючы самастойнасць падлетка, не зводзіць яе да ўсёдазволенасці. Хай ён сам вызначыць час вяртання дадому, аб’ём выканання задання (работы). Тады даросламу лягчэй кантраляваць прынятае самым жа падлеткам рашэнне. Вучыце падлетка самога спраўляцца са сваімі цяжкасцямі. Маючы канкрэтную мэту, можна скласці план яе дасягнення. Вучыце самастойнай пастаноўцы мэты, чарговасці яе дасягнення. Глядзіце на падлетка як на мэтанакіраванага, руплівага чалавека, якому дарослы хоча дапамагчы, не навязваючы сваіх парад, але падводзячы да іх паволі.